Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij bijvoorbeeld de huisarts.

Uw privacy wordt gewaarborgd waarbij ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Onbevoegden hebben geen toegang hierin. Als uw behandelend therapeut ben ik de enige met toegang en heb hierbij een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Met uw expliciete toestemming kan het voorkomen dat: De therapie is afgerond en u doorverwezen wordt naar een andere hulpverlener. Dit gaat altijd in overleg. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Mocht er een andere reden zijn om gebruik te maken van uw gegevens, gaat dit wederom altijd alleen met toestemming van u.

De gegevens in het dossier worden zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

* Uw naam, adres, woonplaats

* Uw geboortedatum

* Datum van de behandeling

* Een korte omschrijving van de behandeling, zoals Kinesiologie als behandeling

* De kosten van het consult

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dis cursus nullam, nisl metus primis eu ad natoque orci sem fames sollicitudin, lacinia bibendum torquent nec mus pretium id dui rutrum.